La Bauma del Teixidor

És una gran cavitat que queda al racó just per sota de la carretera que va de l’Teixidor a Masats passant pel Pla de l’Molinot.

La bauma fa uns cent metres de llarg per una trentena d’alçada a les parts més altes i és, torres, la més immensa de totes. Encara hi ha restes de construccions, força deteriorades.

Està dividida en dues parts molt ben diferenciades: la dreta i l’esquerra.