La Tosca dels Degollats

La Tosca és una formació rocosa de material calcari d’una grandària aproximada de 8 metres d’alçada per 11 metres d’ample. Aquest bloc rocós originar quan durant anys i anys l’aigua d’una fosa situada a la part superior va ser rajant i va ser dipositant, amb aquest degoteig, petites restes de carbonat càlcic, que es van adherir a terra i van donar lloc a la gran formació rocosa que avui es pot observar.